Terug naar aanbod
Medium_img_4893 Medium_img_2534 Medium_img_2536 Medium_img_2538 Medium_img_2542 Medium_img_2544 Medium_img_2545 Medium_img_2547 Medium_img_2550

Graafstroomstraat 15-17 Rotterdam
3044 AN Rotterdam


Bedrijfsruimte

Metrage 1.051 m²
Type aanbod Koop
Vraagprijs € 649.000,-
Parkeerplaatsen 4


Foto-renedegilde-037

Paul Street

makelaar

pst@mik.nl

010-4530303

Bezichtiging inplannen

Algemeen
Het betreft een multifunctionele bedrijfs-/kantoorruimte gelegen aan Graafstroomstraat 15-17 te Rotterdam op het bedrijventerrein Spaanse-Polder.

Het object bestaat in totaal uit ca. 1.051 m² en is als volgt verdeeld:

Begane grond

kantoor circa 104 m²
kantoor opslag circa   36 m²
bedrijfskantoor circa   39 m²
bedrijfshal hoog circa 533 m²
bedrijfshal laag circa   70 m² 

1e verdieping
kantoor circa   84 m²
kantoor opslag circa   71 m²
entresolvloer circa 114 m²

Totaal circa 1.051 m²

Parkeren
Op het eigen voorterrein bevinden zich 4 parkeerplaatsen. Daarnaast zijn er langs de openbare weg beperkte parkeermogelijkheden.

Locatiegegevens.
Bedrijventerrein Spaanse Polder is tussen de rijkswegen A13 (Den Haag-Antwerpen) en A20 (Gouda-Hoek van Holland) gelegen. Door de directe ontsluiting van het bedrijventerrein met voornoemde rijkswegen is er sprake van een zeer goede bereikbaarheid. De ruime en overzichtelijke opzet van de infrastructuur op het bedrijventerrein vormen een goede aansluiting op voornoemde bereikbaarheid vanaf de rijkswegen.

Rotterdam Airport bevindt zich op 5 autominuten van het bedrijventerrein. Een bushalte bevindt zich op loopafstand van het gebouw.

Voorzieningen.
De kantoorruimte is voorzien van o.a.:
- pantryvoorziening op de begane grond en kantooretage;
- toilet op de begane grond en kantooretage;
- verwarming middels CV-ketel en radiatoren;
- te openen ramen;
- interne doorgang naar bedrijfsruimte;
- systeemplafond voorzien van tl.-verlichtingsarmaturen.

De bedrijfsruimte is voorzien van o.a.:
- maximale vloerbelasting 2.500 kg/m2;
- krachtstroom;
- entresolvloer;
- verwarming middels gasgestookte heaters;
- raampartij in gevel voor natuurlijke lichtinval;
- vrije hoogte ca. 5 m1;
- automatisch bedienbare overheaddeur (360 x 400);
- lichtstraat in dak bedrijfsruimte;
- tl.-verlichting.

Voorwaarden en condities.
Kadastrale gegevens
Gemeente : Rotterdam 10e afd. 
Sectie : AC 
Nummer : 782
Grootte : 193 m² 

Eigendom : Erfpacht 

De canon van het perceel  sectie AC nummer 782 bedraagt ca. € 150,-- op jaarbasis. 

Gemeente : Rotterdam 10e afd.
Sectie : AC
Nummer : 783
Grootte : 1.000 m²
Eigendom : Erfpacht

Het erfpachtrecht van het perceel sectie AC nummer 783 is afgekocht tot en met 31 maart 2037 (einddatum 1 oktober 2051). Het blote eigendom rust bij de gemeente Rotterdam.

Verkoopprijs
€ 649.000,-- kosten koper.

Aanvaarding
In overleg. 

Bouwjaar
1977

Bestemming
De voor 'Bedrijventerrein' aangewezen gronden zijn bestemd voor het in dit lid genoemde gebruik, alsmede voor de daarbij behorende opslag-, parkeer- en werkterreinen, (ontsluitings)wegen en -paden, groen, water, nutsvoorzieningen en parkeerplaatsen:
a. bedrijven als bedoeld in categorie 1 t/m 5 van de bij deze regels behorende Lijst van bedrijfsactiviteiten, (zie het vigerende bestemmingsplan voor verdere info).

Levering 
Het registergoed wordt geleverd en aanvaard in de feitelijke toestand, waarin het zich op de datum van levering bevindt met inbegrip van alle slijtage, met alle zichtbare en onzichtbare gebreken en eigenschappen, met bekende en onbekende erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichtingen en/of bijzondere verplichtingen.

Voorwaarden en condities.
Zekerheidsstelling

Koper dient binnen 14 dagen na ondertekening van de koopovereenkomst, ter meerdere zekerheid, een onvoorwaardelijke bankgarantie, ter grootte van 10% van de koopsom, bij de notaris deponeren.

Notaris 
Koper is gerechtigd de notaris te kiezen die hij wenst te belasten het opstellen van de koopakte en de levering van het registergoed stellen van de koopovereenkomst. Alle kosten van overdracht, waaronder begrepen de overdrachtsbelasting, het kadastrale recht en de notariskosten zijn voor rekening van koper.

Algemeen
Deze vrijblijvende en globale informatie met betrekking tot voormeld onroerend goed is met zorg samengesteld, maar voor de juistheid ervan kan door De Mik Bedrijfshuisvesting B.V. geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd.

Algemeen
Het betreft een multifunctionele bedrijfs-/kantoorruimte gelegen aan Graafstroomstraat 15-17 te Rotterdam op het bedrijventerrein Spaanse-Polder.

Het object bestaat in totaal uit ca. 1.051 m² en is als volgt verdeeld:

Begane grond

kantoor circa 104 m²
kantoor opslag circa   36 m²
bedrijfskantoor circa   39 m²
bedrijfshal hoog circa 533 m²
bedrijfshal laag circa   70 m² 

1e verdieping
kantoor circa   84 m²
kantoor opslag circa   71 m²
entresolvloer circa 114 m²

Totaal circa 1.051 m²

Parkeren
Op het eigen voorterrein bevinden zich 4 parkeerplaatsen. Daarnaast zijn er langs de openbare weg beperkte parkeermogelijkheden.

Locatiegegevens.
Bedrijventerrein Spaanse Polder is tussen de rijkswegen A13 (Den Haag-Antwerpen) en A20 (Gouda-Hoek van Holland) gelegen. Door de directe ontsluiting van het bedrijventerrein met voornoemde rijkswegen is er sprake van een zeer goede bereikbaarheid. De ruime en overzichtelijke opzet van de infrastructuur op het bedrijventerrein vormen een goede aansluiting op voornoemde bereikbaarheid vanaf de rijkswegen.

Rotterdam Airport bevindt zich op 5 autominuten van het bedrijventerrein. Een bushalte bevindt zich op loopafstand van het gebouw.

Voorzieningen.
De kantoorruimte is voorzien van o.a.:
- pantryvoorziening op de begane grond en kantooretage;
- toilet op de begane grond en kantooretage;
- verwarming middels CV-ketel en radiatoren;
- te openen ramen;
- interne doorgang naar bedrijfsruimte;
- systeemplafond voorzien van tl.-verlichtingsarmaturen.

De bedrijfsruimte is voorzien van o.a.:
- maximale vloerbelasting 2.500 kg/m2;
- krachtstroom;
- entresolvloer;
- verwarming middels gasgestookte heaters;
- raampartij in gevel voor natuurlijke lichtinval;
- vrije hoogte ca. 5 m1;
- automatisch bedienbare overheaddeur (360 x 400);
- lichtstraat in dak bedrijfsruimte;
- tl.-verlichting.

Voorwaarden en condities.
Kadastrale gegevens
Gemeente : Rotterdam 10e afd. 
Sectie : AC 
Nummer : 782
Grootte : 193 m² 

Eigendom : Erfpacht 

De canon van het perceel  sectie AC nummer 782 bedraagt ca. € 150,-- op jaarbasis. 

Gemeente : Rotterdam 10e afd.
Sectie : AC
Nummer : 783
Grootte : 1.000 m²
Eigendom : Erfpacht

Het erfpachtrecht van het perceel sectie AC nummer 783 is afgekocht tot en met 31 maart 2037 (einddatum 1 oktober 2051). Het blote eigendom rust bij de gemeente Rotterdam.

Verkoopprijs
€ 649.000,-- kosten koper.

Aanvaarding
In overleg. 

Bouwjaar
1977

Bestemming
De voor 'Bedrijventerrein' aangewezen gronden zijn bestemd voor het in dit lid genoemde gebruik, alsmede voor de daarbij behorende opslag-, parkeer- en werkterreinen, (ontsluitings)wegen en -paden, groen, water, nutsvoorzieningen en parkeerplaatsen:
a. bedrijven als bedoeld in categorie 1 t/m 5 van de bij deze regels behorende Lijst van bedrijfsactiviteiten, (zie het vigerende bestemmingsplan voor verdere info).

Levering 
Het registergoed wordt geleverd en aanvaard in de feitelijke toestand, waarin het zich op de datum van levering bevindt met inbegrip van alle slijtage, met alle zichtbare en onzichtbare gebreken en eigenschappen, met bekende en onbekende erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichtingen en/of bijzondere verplichtingen.

Voorwaarden en condities.
Zekerheidsstelling

Koper dient binnen 14 dagen na ondertekening van de koopovereenkomst, ter meerdere zekerheid, een onvoorwaardelijke bankgarantie, ter grootte van 10% van de koopsom, bij de notaris deponeren.

Notaris 
Koper is gerechtigd de notaris te kiezen die hij wenst te belasten het opstellen van de koopakte en de levering van het registergoed stellen van de koopovereenkomst. Alle kosten van overdracht, waaronder begrepen de overdrachtsbelasting, het kadastrale recht en de notariskosten zijn voor rekening van koper.

Algemeen
Deze vrijblijvende en globale informatie met betrekking tot voormeld onroerend goed is met zorg samengesteld, maar voor de juistheid ervan kan door De Mik Bedrijfshuisvesting B.V. geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd.

Medium_img_4893 Medium_img_2534 Medium_img_2536 Medium_img_2538 Medium_img_2542 Medium_img_2544 Medium_img_2545 Medium_img_2547 Medium_img_2550