Terug naar aanbod
Medium_r-dam-giessenstraat_34-050 Medium_r-dam-giessenstraat_34-051 Medium_r-dam-giessenstraat_34-045 Medium_r-dam-giessenstraat_34-031 Medium_r-dam-giessenstraat_34-021 Medium_r-dam-giessenstraat_34-003 Medium_r-dam-giessenstraat_34-040 Medium_r-dam-giessenstraat_34-035 Medium_r-dam-giessenstraat_34-043 Medium_r-dam-giessenstraat_34-042 Medium_r-dam-giessenstraat_34-047

Giessenweg 34 Rotterdam
3044 AL Rotterdam


Bedrijfsruimte

Metrage 1.660 m²
Type aanbod Koop
Vraagprijs € 1.150.000,-


Foto-renedegilde-037

Paul Street

makelaar

pst@mik.nl

010-4530303

Bezichtiging inplannen

Algemeen
Het betreft een bedrijfscomplex ter grootte van circa 1.660 m², bestaande uit circa 1.115 m² bedrijfsruimte en circa 544 m² kantoorruimte/toiletten/kantine etc. Het complex is tevens voorzien van een (afsluitbaar) buitenterrein met een (naar schatting) bruikbaar oppervlakte van circa 750 m². Het object is herkenbaar gesitueerd op bedrijventerrein ‘Spaanse Polder’ en is uitstekend bereikbaar.

Parkeren
Voldoende parkeermogelijkheden op het bij het complex behorende buitenterrein alsmede langs de openbare weg in de directe omgeving.

Locatiegegevens
Bedrijventerrein Spaanse Polder is tussen de rijkswegen A13 (Den Haag-Antwerpen) en A20 (Gouda-Hoek van Holland) gelegen. Door de directe ontsluiting van het bedrijventerrein met voornoemde rijkswegen is er sprake van een zeer goede bereikbaarheid. De ruime en overzichtelijke opzet van de infrastructuur op het bedrijventerrein vormen een goede aansluiting op voornoemde bereikbaarheid vanaf de rijkswegen.

Rotterdam Airport bevindt zich op 5 autominuten van het bedrijventerrein. Een bushalte bevindt zich op loopafstand van het gebouw.

Voorwaarden en condities

Kadastrale gegevens
Gemeente  : Rotterdam
Sectie        : AC 
Nummer     : 935
Grootte      : 3.200 m² 

Eigendom   : Erfpacht  

Het erfpachtrecht loopt tot en met 13 mei 2084 en is gedurende de eerste 50 jaar afgekocht. Het blote eigendom rust bij de gemeente Rotterdam. Het object is momenteel bij PostNL in gebruik als post(voor)sorteercentrum.

Vraagprijs
€ 1.150.00,-- kosten koper.

Aanvaarding
In overleg.

Bestemming
De voor 'Bedrijventerrein' aangewezen gronden zijn bestemd voor het in dit lid genoemde gebruik, alsmede voor de daarbij behorende opslag-, parkeer- en werkterreinen, (ontsluitings)wegen en -paden, groen, water, nutsvoorzieningen en parkeerplaatsen:

a. bedrijven als bedoeld in categorie 1 t/m 5 van de bij deze regels behorende Lijst van bedrijfsactiviteiten, met dien verstande dat:

a.    ter plaatse van de functieaanduiding "bedrijf tot en met categorie 3.2" uitsluitend bedrijven tot en met categorie 3.2 van de bij deze regels behorende Lijst van  bedrijfsactiviteiten zijn toegestaan;

Bouwjaar
1987 (BAG Viewer).

Levering
Het registergoed wordt geleverd en aanvaard in de feitelijke toestand, waarin het zich op de datum van levering bevindt met inbegrip van alle slijtage, met alle zichtbare en onzichtbare gebreken en eigenschappen, met bekende en onbekende erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichtingen en/of bijzondere verplichtingen.

Voorzieningen.
Het object is voorzien van o.a.:
• elektrisch bedienbare overheaddeur;
• C.v. –gasinstallatie met radiatoren;
• Verwarming in de bedrijfs-/kantoorruimte;
• Systeemplafonds met inbouwarmaturen;
• Kantine voorzien van professionele apparatuur;
• Diverse toiletten, kleed- en wasruimten met lockers;
• Werkkast met uitstortgootsteen;
• Fietsenstalling;
• Afsluitbaar buitenterrein voorzien van betonklinkers;

Zekerheidsstelling
Koper dient binnen 14 dagen na ondertekening van de koopovereenkomst, ter meerdere zekerheid, een onvoorwaardelijke bankgarantie, ter grootte van 10% van de koopsom, bij de notaris deponeren.

Notaris
Koper is gerechtigd de notaris te kiezen die hij wenst te belasten het opstellen van de koopakte en de levering van het registergoed stellen van de koopovereenkomst. Alle kosten van overdracht, waaronder begrepen de overdrachtsbelasting, het kadastrale recht en de notariskosten zijn voor rekening van koper.

Bijzondere mededelingen
Voorbehoud: Goedkeuring van directie PostNL Real Estate
Koopovereenkomst: Standaard koopovereenkomst PostNL Real Estate, inclusief een anti speculatiebeding en winstvolumeclausule.
Huurovereenkomst: Standaard huurovereenkomst PostNL Real Estate. Huurperiode afhankelijk van sluitingsdatum PostNL vestiging.

Het object is momenteel in eigendom/gebruik bij PostNL, die voornemens is het object na verkoop voor een nader te bepalen huurperiode terug te willen huren

Algemeen
Deze vrijblijvende en globale informatie met betrekking tot voormeld onroerend goed is met zorg samengesteld, maar voor de juistheid ervan kan door De Mik Bedrijfshuisvesting B.V. geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd.

Algemeen
Het betreft een bedrijfscomplex ter grootte van circa 1.660 m², bestaande uit circa 1.115 m² bedrijfsruimte en circa 544 m² kantoorruimte/toiletten/kantine etc. Het complex is tevens voorzien van een (afsluitbaar) buitenterrein met een (naar schatting) bruikbaar oppervlakte van circa 750 m². Het object is herkenbaar gesitueerd op bedrijventerrein ‘Spaanse Polder’ en is uitstekend bereikbaar.

Parkeren
Voldoende parkeermogelijkheden op het bij het complex behorende buitenterrein alsmede langs de openbare weg in de directe omgeving.

Locatiegegevens
Bedrijventerrein Spaanse Polder is tussen de rijkswegen A13 (Den Haag-Antwerpen) en A20 (Gouda-Hoek van Holland) gelegen. Door de directe ontsluiting van het bedrijventerrein met voornoemde rijkswegen is er sprake van een zeer goede bereikbaarheid. De ruime en overzichtelijke opzet van de infrastructuur op het bedrijventerrein vormen een goede aansluiting op voornoemde bereikbaarheid vanaf de rijkswegen.

Rotterdam Airport bevindt zich op 5 autominuten van het bedrijventerrein. Een bushalte bevindt zich op loopafstand van het gebouw.

Voorwaarden en condities

Kadastrale gegevens
Gemeente  : Rotterdam
Sectie        : AC 
Nummer     : 935
Grootte      : 3.200 m² 

Eigendom   : Erfpacht  

Het erfpachtrecht loopt tot en met 13 mei 2084 en is gedurende de eerste 50 jaar afgekocht. Het blote eigendom rust bij de gemeente Rotterdam. Het object is momenteel bij PostNL in gebruik als post(voor)sorteercentrum.

Vraagprijs
€ 1.150.00,-- kosten koper.

Aanvaarding
In overleg.

Bestemming
De voor 'Bedrijventerrein' aangewezen gronden zijn bestemd voor het in dit lid genoemde gebruik, alsmede voor de daarbij behorende opslag-, parkeer- en werkterreinen, (ontsluitings)wegen en -paden, groen, water, nutsvoorzieningen en parkeerplaatsen:

a. bedrijven als bedoeld in categorie 1 t/m 5 van de bij deze regels behorende Lijst van bedrijfsactiviteiten, met dien verstande dat:

a.    ter plaatse van de functieaanduiding "bedrijf tot en met categorie 3.2" uitsluitend bedrijven tot en met categorie 3.2 van de bij deze regels behorende Lijst van  bedrijfsactiviteiten zijn toegestaan;

Bouwjaar
1987 (BAG Viewer).

Levering
Het registergoed wordt geleverd en aanvaard in de feitelijke toestand, waarin het zich op de datum van levering bevindt met inbegrip van alle slijtage, met alle zichtbare en onzichtbare gebreken en eigenschappen, met bekende en onbekende erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichtingen en/of bijzondere verplichtingen.

Voorzieningen.
Het object is voorzien van o.a.:
• elektrisch bedienbare overheaddeur;
• C.v. –gasinstallatie met radiatoren;
• Verwarming in de bedrijfs-/kantoorruimte;
• Systeemplafonds met inbouwarmaturen;
• Kantine voorzien van professionele apparatuur;
• Diverse toiletten, kleed- en wasruimten met lockers;
• Werkkast met uitstortgootsteen;
• Fietsenstalling;
• Afsluitbaar buitenterrein voorzien van betonklinkers;

Zekerheidsstelling
Koper dient binnen 14 dagen na ondertekening van de koopovereenkomst, ter meerdere zekerheid, een onvoorwaardelijke bankgarantie, ter grootte van 10% van de koopsom, bij de notaris deponeren.

Notaris
Koper is gerechtigd de notaris te kiezen die hij wenst te belasten het opstellen van de koopakte en de levering van het registergoed stellen van de koopovereenkomst. Alle kosten van overdracht, waaronder begrepen de overdrachtsbelasting, het kadastrale recht en de notariskosten zijn voor rekening van koper.

Bijzondere mededelingen
Voorbehoud: Goedkeuring van directie PostNL Real Estate
Koopovereenkomst: Standaard koopovereenkomst PostNL Real Estate, inclusief een anti speculatiebeding en winstvolumeclausule.
Huurovereenkomst: Standaard huurovereenkomst PostNL Real Estate. Huurperiode afhankelijk van sluitingsdatum PostNL vestiging.

Het object is momenteel in eigendom/gebruik bij PostNL, die voornemens is het object na verkoop voor een nader te bepalen huurperiode terug te willen huren

Algemeen
Deze vrijblijvende en globale informatie met betrekking tot voormeld onroerend goed is met zorg samengesteld, maar voor de juistheid ervan kan door De Mik Bedrijfshuisvesting B.V. geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd.

Medium_r-dam-giessenstraat_34-050 Medium_r-dam-giessenstraat_34-051 Medium_r-dam-giessenstraat_34-045 Medium_r-dam-giessenstraat_34-031 Medium_r-dam-giessenstraat_34-021 Medium_r-dam-giessenstraat_34-003 Medium_r-dam-giessenstraat_34-040 Medium_r-dam-giessenstraat_34-035 Medium_r-dam-giessenstraat_34-043 Medium_r-dam-giessenstraat_34-042 Medium_r-dam-giessenstraat_34-047