Terug naar aanbod
Medium_sateliet_met_archering_rood_en_geel

Rietbaan 36 Capelle aan den IJssel
2908 LP Capelle aan den IJssel


Grond

Metrage 8.240 m²
Type aanbod Koop
Vraagprijs € 2.500.000,-


Foto-renedegilde-113

John Rooda

makelaar / taxateur

jro@mik.nl

010-4530303

Bezichtiging inplannen

Object
De laatste bouwrijpe bouwkavel op het bedrijfsterrein Hoofdweg te Capelle a/d IJssel. Het perceel is gelegen aan de Rietbaan 36 in vak C op een absolute zichtlocatie langs de rijksweg A20. Het betreft een perceel eigen grond, ter grootte van ca. 8.240 m² met een ten gunste van deze grond gevestigde erfdienstbaarheid op een aan te leggen parkeerterrein, ter grootte van ca. 1.310 m².

Locatiegegevens
De Rietbaan is gesitueerd op een centrale locatie in het Hoofdweggebied, het grootste bedrijventerrein in de noordoostelijke periferie van Rotterdam. In het gebied zijn bedrijven als Free Record Shop, Hallmark, Econosto en verschillende grootschalige detailhandelsbedrijven gevestigd. Het Hoofdweggebied ligt direct ten zuiden van de rijksweg A20 (Hoek van Holland - Utrecht) en is snel en makkelijk bereikbaar vanaf de Ring rond Rotterdam.

Kadastrale gegevens
Gemeente: Capelle aan den IJssel
Sectie      : D
Nummer  : 3510
Groot       : 82 are 40 centiare

Parkeren
Ten gunste van het te koop aangeboden perceel grond en ten laste van het aan de gemeente Capelle a/d IJssel verblijvende grond evenwijdig aan de rijksweg A20 (zoals met gele kleur schetsmatig aangegeven op bijgevoegde situatietekening) is een erfdienstbaarheid gevestigd om te dulden dat op deze gemeentegrond parkeerplaatsen worden aangelegd en gebruikt.
Voor deze erfdienstbaarheid is de eigenaar aan de gemeente een jaarlijkse retributie verschuldigd van € 4.951,80 per jaar, welke vergoeding periodiek kan worden aangepast aan de hand van het geldende omslagpercentage dat het gemeentelijk grondbedrijf hanteert.  

Bereikbaarheid
Bushalte                                              : loopafstand
NS-station Schollevaar                          : ca. 1,5 km
Megastores en Winkelcentrum Oosterhof : ca. 2,0 km
NS-intercity - & metrostation Alexander  : ca. 2,2 km
The Hague - Rotterdam Airport              : ca. 15  km
Rotterdam Centrum                              : ca. 10  km

Koopsom
€ 2.500.000,-- kosten koper en exclusief omzetbelasting
(zegge: tweemiljoenvijfhonderdduizend euro).

Voor zover de wet zich hiertegen niet verzet, wordt de grond geleverd in de omzetbelastingsfeer en vrij van overdrachtsbelasting. 

Bestemming
De grond ligt in het gebied, waar het bestemmingsplan “Hoofdweg 1998” van kracht is. Conform de plankaart en de planvoorschriften is de grond bestemd voor:

bedrijfsdoeleinden
Voor het Hoofdweggebied geldt een voorbereidingsbesluit met (voorlopig) een werkingsduur van één jaar, eindigende op 12 juli 2013. Het voorontwerp van het in voorbereiding zijnde (nieuwe) bestemmingsplan heeft voor wat onderhavig bouwperceel in de basis een consoliderend karakter.
Voor uitvoerigere informatie over de huidige en komende bestemming wordt   verwezen naar de gemeente, telefoonnummer 010 – 2848.792/2848.607. 

Algemeen
Deze vrijblijvende en globale informatie met betrekking tot voormeld onroerend goed is met zorg samengesteld, maar voor de juistheid ervan kan door De Mik Bedrijfshuisvesting B.V.
geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd.

Object
De laatste bouwrijpe bouwkavel op het bedrijfsterrein Hoofdweg te Capelle a/d IJssel. Het perceel is gelegen aan de Rietbaan 36 in vak C op een absolute zichtlocatie langs de rijksweg A20. Het betreft een perceel eigen grond, ter grootte van ca. 8.240 m² met een ten gunste van deze grond gevestigde erfdienstbaarheid op een aan te leggen parkeerterrein, ter grootte van ca. 1.310 m².

Locatiegegevens
De Rietbaan is gesitueerd op een centrale locatie in het Hoofdweggebied, het grootste bedrijventerrein in de noordoostelijke periferie van Rotterdam. In het gebied zijn bedrijven als Free Record Shop, Hallmark, Econosto en verschillende grootschalige detailhandelsbedrijven gevestigd. Het Hoofdweggebied ligt direct ten zuiden van de rijksweg A20 (Hoek van Holland - Utrecht) en is snel en makkelijk bereikbaar vanaf de Ring rond Rotterdam.

Kadastrale gegevens
Gemeente: Capelle aan den IJssel
Sectie      : D
Nummer  : 3510
Groot       : 82 are 40 centiare

Parkeren
Ten gunste van het te koop aangeboden perceel grond en ten laste van het aan de gemeente Capelle a/d IJssel verblijvende grond evenwijdig aan de rijksweg A20 (zoals met gele kleur schetsmatig aangegeven op bijgevoegde situatietekening) is een erfdienstbaarheid gevestigd om te dulden dat op deze gemeentegrond parkeerplaatsen worden aangelegd en gebruikt.
Voor deze erfdienstbaarheid is de eigenaar aan de gemeente een jaarlijkse retributie verschuldigd van € 4.951,80 per jaar, welke vergoeding periodiek kan worden aangepast aan de hand van het geldende omslagpercentage dat het gemeentelijk grondbedrijf hanteert.  

Bereikbaarheid
Bushalte                                              : loopafstand
NS-station Schollevaar                          : ca. 1,5 km
Megastores en Winkelcentrum Oosterhof : ca. 2,0 km
NS-intercity - & metrostation Alexander  : ca. 2,2 km
The Hague - Rotterdam Airport              : ca. 15  km
Rotterdam Centrum                              : ca. 10  km

Koopsom
€ 2.500.000,-- kosten koper en exclusief omzetbelasting
(zegge: tweemiljoenvijfhonderdduizend euro).

Voor zover de wet zich hiertegen niet verzet, wordt de grond geleverd in de omzetbelastingsfeer en vrij van overdrachtsbelasting. 

Bestemming
De grond ligt in het gebied, waar het bestemmingsplan “Hoofdweg 1998” van kracht is. Conform de plankaart en de planvoorschriften is de grond bestemd voor:

bedrijfsdoeleinden
Voor het Hoofdweggebied geldt een voorbereidingsbesluit met (voorlopig) een werkingsduur van één jaar, eindigende op 12 juli 2013. Het voorontwerp van het in voorbereiding zijnde (nieuwe) bestemmingsplan heeft voor wat onderhavig bouwperceel in de basis een consoliderend karakter.
Voor uitvoerigere informatie over de huidige en komende bestemming wordt   verwezen naar de gemeente, telefoonnummer 010 – 2848.792/2848.607. 

Algemeen
Deze vrijblijvende en globale informatie met betrekking tot voormeld onroerend goed is met zorg samengesteld, maar voor de juistheid ervan kan door De Mik Bedrijfshuisvesting B.V.
geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd.

Medium_sateliet_met_archering_rood_en_geel